O mně

Iveta Gombošová je slovenská umělkyně narozená v roku 1988, Michalovce. Jejím životem se prolíná restaurování sochařských uměleckých děl, volná tvorba zaměřená na malbu, portrétní sochařství a experimentální tvorba. Umělkyně je ve své tvorbě inspirována přírodou a zahradami, figurálními studiemi, architekturou a emočním vnímáním momentu v čase a prostoru. Využívá zejména klasické techniky malby a kresby, okrajově využívá experimentování se sádrou v kombinaci s drátem.

V současné době se profesionálně věnuje restaurování sochařských děl a rozvíjí klasické techniky malby a kresby.

Povolení a certifikáty:
Povolení ministerstva kultury ČR k obnově kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, v rozsahu restaurování polychromovaných sochařských uměleckých děl ze dřeva a ne-polychromovaných sochařských uměleckých děl z kamene, umělého kamene a sádry.

Univerzitní vzdělání:
AVU – Akademie výtvarných umění v Praze, Ateliér restaurování výtvarných děl sochařských, Škola Petra Siegla, Ukončené státní zkouškou.

Ateliér slobodnej 3D kreativity pod vedením prof. Juraja Bartusza, Technická univerzita Košice

Střední škola:
Konzervovanie a Reštaurovanie, Škola úžitkového výtvarníctva, Košice